21

02
2020
ACCIONS PER MILLORAR EL MEDI AMBIENT A L'AULA
Posted By : Bye Bye Group / 55 0

La cura del medi ambient és una activitat que té com a objectiu garantir la vida i l’equilibri natural del planeta. És a dir, protegir els éssers vius i els recursos naturals per assegurar el benestar de les futures generacions. En aquesta contribució no afecten les franges d’edat; tan poden participar petits com adults ja que, tots tenim la capacitat i la responsabilitat de tenir cura del nostre entorn.

D’aquesta manera, us presentem diverses accions que podem adoptar i promoure a les aules per cuidar del medi ambient:

1. Ús de material escolar respectuós amb la natura: Si bé es cert que cada cop més substituïm el paper i el llapis per la tableta o el portàtil a les aules, s’hauria de prioritzar els productes elaborats de manera sostenible; quaderns fets de paper reciclat, bolígrafs recarregables o pintures de materials naturals.

2. Estalvi energètic: Fer un ús sostenible de la llum es tradueix com una eina bàsica per l’estalvi energètic i per tant, la reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle o la disminució d’explotació de recursos no renovables.

Accions simples com apagar els interruptors que no s’estiguin utilitzant (bombetes de llum o flexos) o els pilots de les pantalles dels ordinadors poden aportar una millora en el nostre entorn natural. A l’aula es pot anomenar un responsable que s’encarregui d’aquestes tasques, i que es vagi intercanviant entre tots els alumnes.

3. Estalvi d’aigua: De la mateixa manera que amb la llum,per fer un consum responsable d’aigua aconsellem tancar l’aixeta quan no s’estigui utilitzant, evitant desaprofitar els nostres recursos. Una opció raonable pels centres és col·locar aixetes amb sensors, de tal manera que quan l’alumne retiri les mans, el degoteig d’aigua es talli en sec.

4. Aplicar la regla de les 3R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar): Aprofitar i prioritzar al màxim els recursos és una de les mesures més importants a aplicar per assegurar la cura del medi ambient. A tots ens agrada tenir diferents bolis o llibretes noves, però si encara pinten o et queden fulles en blanc, perquè substituir-los?

5. Reutilitzar els llibres: Lligat a la norma de les 3R, és recomanable implantar als centres escolars la reutilització dels llibres. Donar una nova vida als llibres, facilitant l’intercanvi d’aquests entre els alumnes de diferents cursos, o impulsant les donacions a la biblioteca de l’institut.

Què t’han semblat les accions que et proposem per conscienciar i responsabilitzar als teus alumnes sobre el medi ambient? N’has aplicat alguna que no aparegui, i si es així, quina?

0 Comentaris
Deixa el teu comentari