11

03
2020
5 Eines digitals per fomentar l'aprenentatge cooperatiu
Posted By : Root Admin / 130 0

Avui des de Bye Bye group us presentem diversos recursos que us seran d'allò més útils en les vostres classes!

Les eines digitals serveixen per impulsar l'aprenentatge col·laboratiu entre els estudiants. Al mateix temps, resulten útils per a què el docent estableixi un clima de cooperació dins l'aula.

Al proposar tasques cooperatives entre equips de treball, és fonamental establir unes pautes estructurades amb l'objectiu que els i les alumnes aprofitin el temps, s’organitzin, i al mateix temps estiguin més motivats.

Hem dividit les 5 eines proposades en dos grups, segons la seva principal funció;

1. Gestió de l'aula cooperativa: agrupaments, nivell de soroll, participació o feedback

Classroomscreen

Aquest recurs web gratuït ofereix un escriptori virtual personalitzable, dirigit a docents. Conté diferents eines disponibles; noms a l'atzar i daus, codis QR, temporitzadors, rellotges i calendaris. Tanmateix, ofereix la possibilitat de dibuixar a la interfície, introduir text, realitzar enquestes, mesurar els nivells de soroll de l’aula...

Aquest escriptori virtual es projecta a la pissarra digital, oferint nombroses possibilitats: escriure les instruccions d'una activitat, cronometrar el temps estimat per a la realització d'una tasca, controlar el nivell de soroll de l'aula i l'ambient de treball a partir d'un semàfor, projectar imatges sobre les quals realitzar una pluja d'idees o un debat, seleccionar alumnes a l'atzar per crear equips i/o atorgar-los rols, entre d'altres.

A l'hora d'introduir un treball amb estructures cooperatives simples, aquesta eina resulta profitosa ja que permet que el docent inclogui les instruccions o passos a seguir de la tasca.

D'altra banda, ofereix diferents símbols que proporcionen a l'alumnat informació sobre com ha de ser l'ambient de treball (parlar en veu baixa, funcions en equip, silenci absolut, realitzar preguntes als companys...). Tot això es complementa amb un semàfor virtual que s’encarrega de controlar el volum de soroll.

Tanmateix, cal tenir en compte, que dins d'un ambient de treball cooperatiu és primordial la gestió del temps. Per a això aquesta plataforma inclou temporitzadors amb sons que donen un avís quan el temps proposat ha finalitzat, i fins i tot, proporcionen l’acció de fraccionar-lo dins d'una mateixa activitat (en la qual es requereix anar canviant de grups, per exemple). D’aquesta manera, els estudiants aprenen a autogestionar-se i a ser més organitzats.

Finalment, aquesta eina permet a l'alumnat valorar el seu comportament dins el grup a partir d'una petita escala de valoració amb diferents emoticones en forma de “caretes”. Gràcies a aquest recurs, es pot esbrinar si els estudiants se senten bé treballant cooperativament en el grup, ja que tenen la possibilitat d’autoavaluar el seu treball en equip. El docent obté un gràfic amb els resultats (s’obté un feedback).

 

 

Board game toolbox -Team generator

Aquesta plataforma resulta d’allò més útil per crear grups de persones, en l'opció Team Generator. El docent elabora una llista amb diversos noms d'estudiants i selecciona el nombre de grups que desitja fer. D'aquesta manera, els equips són creats automàticament. Aquesta eina és idònia per aquelles activitats puntuals en les que el docent vol anar canviant els grups.

2. Eines per aprendre cooperant: dinàmiques i activitats cooperatives

Padlet

L’eina en concret presenta la funció de crear murs digitals de manera compartida. Inclou tota mena de continguts multimèdia (imatges, vídeos, text, enllaços, etc.).

Aquest recurs és converteix en una pissarra col·laborativa perquè els equips de treball participin a l'aula compartint idees. Per exemple, a l'hora d'aportar opinions, proposar pluges d'idees cooperatives, construir un debat (pros i contres) o realitzar propostes d'escriptura creativa, entre d'altres.

Stormboard

Aquesta plataforma en línia i gratuïta permet la creació de taulers virtuals per generar pluges d'idees col·laboratives. És possible presentar-la a través de preguntes, imatges o paraules, i s’hi poden afegir fotos, vídeos o text.

Al treballar cooperativament, Stromboard presenta una estructura anomenada ”sac de dubtes”, una proposta que s’hi complementa perfectament, ja que permet crear un tauler amb diversos dubtes i preguntes en relació al tema treballat. Primer, els estudiants, de manera individual, escriuen les seves preguntes al quadern; després cada equip escriu sobre el tauler virtual els dubtes conjunts. Un cop recollides les preguntes de cada un dels equips, es van resolent en grup. Si els alumnes no saben contestar-les, el docent pot intervenir i resoldre-les.

Bubbl.us

Resulta útil per a la creació de mapes conceptuals en línia i col·laboratius. Per això, es treballa a partir de la tècnica cooperativa: “mapa conceptual a quatre bandes”. Cada alumne s'encarrega d'elaborar una part de mapa conceptual al voltant d'una temàtica o element específic (assignant un color) i posteriorment, es posa en comú cada una de les parts, generant d’aquesta manera un mapa únic en conjunt.

A partir d'aquestes eines, es facilita la implementació i la gestió de l'aprenentatge cooperatiu. En definitiva, la correcta interacció entre els alumnes és possible a través de recursos que possibiliten compartir coneixement i construir conjuntament; mostrar les diferents idees mitjançant la pluja d'idees col·laborativa, expressar opinions en assemblees, mostrar els arguments d'un debat, crear conjuntament un mapa conceptual…

 

Esperem que us hagi estat útil el post d’avui, i que pugueu posar en practica alguns dels recursos proposats!

0 Comentaris
Deixa el teu comentari